+45 21 22 41 90 kontakt@frv-havn.dk

Meddelelser og aktiviteter

Trailere og småbåde må ikke stilles på parkeringspladserne.

Der har været ubudne gæster på Vinterpladsen aften/nat mellem den 7. og 8. maj. Der er fjernet landstrømskabler og forlængerledninger mm. Det vil være en god idé, hvis bådejerne tjekker deres både.

Subliften kan pt. ikke tage både op, men både kan godt sættes i vandet. Desværre vil problemerne sikkert først blive løst efter sommerferien, og vi etablerer derfor snarest en vognmandsordning. Andelshavere, som ønsker deres båd op inden sommerferien, bedes venligst kontakte Havnekontoret med angivelse af bådens vægt. Der vil kun blive optagning på forud planlagte dage. Vi skriver på denne side, når de tekniske problemer er løst.

Frederiksværk Sejlklub arrangerer Ungdoms-DM for Optimistjoller, Zoom 8 og Europajoller med deltagelse af ca. 130 både. Det finder sted i weekenden 8. – 10. september. Det er et kæmpe stævne, som vil profilere både by, havn og foreninger. Der må forventes restriktioner i havnen i denne weekend. Mere info følger på denne hjemmeside og på Sejlklubbens hjemmeside.

Frederiksværk Stålmand 2023 finder sted søndag den 3. september.

Musikfestival planlægges på Vinterpladsen. Nærmere information følger.

Der er nedsat en arbejdsgruppe vedr. den fremtidige indretning af havnen. Hvis du ønsker at bidrage, bedes du kontakte Hans-Erik Ottosen, hanserikottosen@gmail.com.