+45 21 22 41 90 kontakt@frv-havn.dk

Meddelelser og aktiviteter

Fjordlys Festival afholdes på Vinterpladsen den 27. juli 2024 fra kl. 12. Spændende og varieret musikprogram med mad og fadøl mm. Billetter kan købes allerede nu. Se https://fjordlysfestival.dk  

KRAM Spiseri har nu fået spiritusbevilling og holder åbent torsdag – søndag. Læs mere på hjemmesiden www.kramspiseri.dk.

Frederiksværk Fjordbad FF365 er nu åbent for evt. indmeldelser. Et medlemskab koster 450 kr. for 12 måneder + indmeldelsesgebyr på 400 kr. Det er endnu ikke muligt at købe gæstekort. Læs mere på foreningens hjemmeside www.ff365.dk. 

Efter generalforsamlingen den 17. marts 2024 har bestyrelsen konstitueret sig med Steen Hasselriis som formand, Hans-Erik Ottosen som næstformand og Ulrik Vivanni Nielsen som sekretær. Når protokollen for generalforsamlingen er godkendt af dirigenten, vil den blive lagt på hjemmesiden.

Søsætning af både sker fra den 25. marts. Henvend dig på havnekontoret for at få en aftale.

Støvsuger med skrabejern og slibeudstyr kan nu lejes hos havnefogeden.

For at effektivisere arbejdet i havnen samtidig med, at vi vil give en god service, beder vi om, at ALLE henvendelser til havnens personale – personlige og telefoniske – sker i tidsrummet kl. 12-13, hvor der er kontortid. Der vil fremadrettet heller ikke være adgang til kontoret uden for dette tidsrum. Køb af diesel er indtil videre undtaget. På forhånd tak!

Cirkus Baldoni besøger havnen søndag den 30. juni 2024.

Cirkus Arena besøger Frederiksværk Havn søndag den 7. juli 2024.

Resumé af bestyrelsesreferater kan du læse på denne hjemmeside under “Bestyrelsen”.