+45 21 22 41 90 kontakt@frv-havn.dk

Resume bestyrelsesmøde 8. november 2021

Efter den ekstraordinære generalforsamling den 22. november 2021 ønskede 4 medlemmer at udtræde af bestyrelsen:

Carl-Erik Anthonsen

Michael S. Christiansen

Kim Peder Andersen

Hans-Erik Ottosen.

Ved bestyrelsesmødet den 8. november konstituerede bestyrelsen sig derfor på ny:

Formand: Steen Hasselriis

Næstformand: Michael Rögen

Sekretær: Ulrik Vivanni Larsen

I bestyrelsen ønskes der fuld transparens i forhold andelshaverne og andre interessenter, og alle i bestyrelsen ønsker at byde ind med at løse opgaver.

Bestyrelsen vil nu i de næste måneder forberede den ordinære generalforsamling i marts, herunder udarbejde et 5-årigt, prioriteret anlægsbudget med kort beskrivelse af de enkelte anlæg mht. omfang, overslagspris og tid for udførelse.

Havnens økonomi er fortsat god.

Steen Hasselriis