+45 21 22 41 90 kontakt@frv-havn.dk

Resume af bestyrelsesmøde 12. januar 2022

Bestyrelsen drøftede en række punkter:

Økonomien er sund, men der bliver formodentlig kun et meget lille overskud i 2021 – hvis overhovedet noget. De sidste poster mangler at blive posteret, og så må vi se.

Taksterne for bådejerne foreslås reguleret iht.  indeks, og taksterne for gæstesejlere sættes en smule op efter ikke at have været reguleret i flere år.

Broen over til Slaggemolen bliver først sat på plads til marts, da fundamenterne har sat sig. De skal nu bortsprænges, og der skal etableres nye.

Der er travlhed i bestyrelsen med at konkretisere de mange projektidéer, så man kan lægge planerne og de tilhørende budgetter åbent frem på generalforsamlingen, som finder sted den 13. marts 2022.

Projektet om servicebygninger ved bro 2 har fået fast tilsagn om støtte fra Halsnæs Kommune og LAG på i alt 626.000 kr. Såfremt generalforsamlingen kan godkende det, bliver projektet igangsat til april 2022.

Bestyrelsen er ved at færdiggøre Plan 2022 – 2027, som skal erstatte hidtidige strategi- og masterplaner. Bestyrelsens forslag vil blive fremlagt på generalforsamlingen.