+45 21 22 41 90 kontakt@frv-havn.dk

Resume af bestyrelsesmøde 17. august 2022

Bestyrelsen drøftede en række punkter:

Skypumpen medførte mindre skader, bla. knækkede 10 pæle. Dette er pt. ved at være bragt i orden.

Der har været mindre tyverier i havnen.

På næste bestyrelsesmødet bliver bobleanlægget drøftet. Skal vi beholde det og opdatere det – eller spare disse udgifter?

Regnskabet for de første 7 måneder følger budgettet.

Det nedsatte udvalg til opdatering af Havne- og Fartøjsbestemmelser for Frederiksværk Havn har lavet sit første oplæg. Drøftes igen på mødet i september.

Elselskabet er ved at føre mere strøm frem til de nye toiletbygninger og broerne. Der forventes udgravet til de nye toiletbygninger 2 uger i oktober. Det er målet, at bygningerne er på plads primo november.

Arbejdet med ”Sikker Havn” er i gang.

Tømningsanlæg er modtaget og skal nu installeres.

Desværre intet nyt om udlejning af caféen.

Der arbejdes på at lave en mere moderne hjemmeside.

Vi har aftalt, at kommunen etablerer trampesti fra Havnevej til Vinterpladsen i forbindelse med bygningen af den nye varmepumpebygning på genbrugspladsen.

Desuden er vi i dialog med kommunen om evt. fremtidig anvendelse af den tildækkede losseplads til rekreative formål.