+45 21 22 41 90 kontakt@frv-havn.dk

Resume fra bestyrelsesmøde 20. april 2022

Bestyrelsen drøftede en række punkter:

Der blev nedsat et udvalg til at lave forslag som opfølgning på Michael Rögens forslag på generalforsamlingen.

Dykkerbåden blev desværre ikke afhentet og står nu på Vinterpladsen.

Der laves bedre skiltning til de offentlige toiletter.

Projektet med de nye servicebygninger ved Bro 2 er nu så langt, at alle entrepriseaftaler er indgået, og der søges byggetilladelse. Det er hensigten, at der skal graves i foråret, og at bygningerne er på plads inden efterårsferien.

Der planlægges en havnefest den 20. august, men der planlægges ikke Skt. Hans fest.

Bestyrelsen har besluttet, at saunen kan stå midlertidigt ved Sejlklubben, hvis den er i brug. Ellers skal den sættes på Vinterpladsen. Når bygningerne ved Bro 2 er etableret, kan saunaen flyttes derud, medmindre kommunen protesterer. Det er tanken, at den endelige placering skal ske for enden af Bro 0, når FF365 har indkøbt den nødvendige flydebro. FF365 skal så betale en leje til havnen efter nærmere aftale. Desuden skal der selvfølgelig afregnes strøm.

Det blev besluttet at rette henvendelse til kommunen vedr. Slaggemolen og den endnu ikke monterede gangbro.